Farklı seminer programları:


 Şirket İçi

Şirket içi seminerler aynı birimde olsun olmasınlar aynı şirketin çalışanlarını bir araya getirir. Müşterilerimiz bize örneğin, yönetim komitesi üyelerini, satış ekiplerini, çeşitli meslekten yöneticilerini, insan kaynakları sorumlularını, proje yöneticilerini gönderirler.

İnteractifs Disiplini®nin kuruluşunuza sağlayacağı katkı konusunda karar vermek için, arzu ederseniz şirket çalışanlarınızdan bir kişi herkese açık seminerlerimizden birine katılabilir

Temel program:

2-3 günlük bir 1. dönemden sonra iki dönem arasında stajyerlerin pratik uygulamalarına destek olmak gayesiyle iki bireysel telefon takibi sonrasında 2 günlük bir 2. dönem formasyon. 8-10 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen modüllerin tasarımı, şirketlerin stratejik ihtiyaçlarına göre geliştirilir ve şirketlerin iç eğitim programlarına uygun bir şekilde tasarlanır.

Geliştirme programı:

Temel programı tamamlamış stajyerleri belirli bir konu ( müzakere yönetimi, uyuşmazlık yönetimi, toplantı yönetimi ) etrafında toplayan özel günler.

Deneme programı

8-10 kişilik gruplar halinde 1, 2 veya 3 günlük aktüel bir konu üzerinde yoğunlaşarak ilişkilerin önemi konusunda farkındalığı artırmak üzere organze edilen modül. Bu program opsiyonel olarak bireysel telefon seanslarıyla desteklenebilir.

Christian Duvillet
CEO
Groupe LCL (Le Credit Lyonnais)


« İnteractifs’ in eğitimini verdiği şekilde
ilişkinin profesyonelleştirilmesinin,
mesleğimizin temel öğelerinden biri olduğu
düşüncesindeyim.
Metot, stil, görüşmelerin sağlam bir yapı
ile oluşturulması ; görev ve ürünlere
hakimiyetle birlikte Bankanın
faaliyetlerindeki mükemmeliyetçiliğini
oluşturmaktadır»

Thierry Boiron
CEO
Boiron Labovatuvarları


« Ben İnteractifs Disiplini®ni ekolojinin birinci
adımı ve hayatımın bir temel kuralı olarak
yaşıyorum.
Bana her gün ve somut olarak iletişimimdeki
gerçek niyetimin bilincine varmamı,
daha yalın ve daha etkin hale getirerek
iletişimimi daha iyi yapılandırmamı sağladı.
Benim içi İnteractifs kendine ve karşındakine
güvene dayalı bir iletişim önermekte.
Karşımdakilere ve de düşüncelerimin
gerçekliği ve alçak gönüllüğüne saygı
duyma yeteneğimi arttırdığını,
böylece daha olumlu bir ortam yaratarak
sağlığıma katkı sağladığını hissediyorum.
İnteractifs’in tüm araştırma geliştirme ekibine
teşekkürler. »

Jean-Marie Ducreux,
ESCP Diploması,
Columbia Üniversitesi MBA,
ESCP-EAP’de Profesör.

Editions de l’Organisation Yayınevinden
çıkan Strateji : Rekabetçi Başarının
Anahtarları
adlı kitabından alıntıdır.


« Bu bazen manipülasyon olarak algılanan
yaklaşımların tersine, İnteractifs’in kurucusu
Philippe de Lapoyade tarafından Fransa’da,
diğer insanlarla müzakere ve ilişki
konusunda çok özgün ve çok etkili bir
yaklaşım geliştirilmiştir. Bu şekilde kazanılan
ilişki becerisi, şirketlerde kişisel etkinliğin
artmasına imkan vermektedir. »

Robert Guillet
Başkan Yardımcısı
Küresel Müşteri Geliştirme Bölümü
Unilever Foodsolutions


« Philippe de Lapoyade bana benim çeşitli kereler
bulunduğum farklı fonksiyonlarda çalışma
arkadaşlarımın İnteractifs formasyonu almalarını
istememin neden gerekli olduğunu sorduğunda
ona en basitinden bu formasyonun her defasında
iş yaşamımız üzerinde gerçek ve somut etkileri
olduğunu söyledim.
Takip edilen objektif konusunda son derece net
olma, ilişkinin seviyesi ne olursa olsun doğrudan
ve yalın olma, karmaşık konularda düşünmek ve
üretmek için düzenli bir mantık süreci geliştirme
kendi kedine icat edilemez. Ancak bütün bunlar
öğrenilebilir, uygulanabilir ve ardından refleks
haline gelir. İşte bu yolla ben ve benim ekiplerim
de bu yolu benimsedik, bu sayede İnteractifs bize
zaman, etkinlik, enerji ve somut sonuç
kazandırmaya devam ediyor. »

Philippe Dauger
Başkan Yardımcısı
Ticari Hizmet ve Kalite Bölümü
Groupe Renault


« İnteractifs şimdiye kadar aldığım
formasyonlar arasında tamamladıktan
yıllar sonra hâlâ daha yararlanmaya
devam ettiğim tek formasyon diyebilirim.
İki önemli kazancım oldu.
İnteractifs sayesinde bir taraftan işimde
daha sakin ve rahat davranıyorum öte
yandan daha hızlı ve daha etkinim. Bu
durum iş yaşamım için olduğu kadar özel
yaşamım için de geçerli. Artık
gerçekleştirdiğim görüşmelerde
manipülasyona yer yok.
Bu husus karşımdaki kişi de İnteractifs
formasyonu aldıysa daha da kolay
gerçekleşiyor. »

Bruno Cathelinais
Yönetim Kurulu Başkanı
Bénéteau Grup


« İnteractifs dikkat çekici, başarılı bir uygulama
olup, imaları ortadan kaldırarak olabildiğince
hızlı bir şekilde esas konuya ulaşmamızı ve
sonuçta herkes tarafından açıkça kabul edilen
gerçek çözümleri bulmamızı sağlamaktadır.
Bu uygulamayı iş arkadaşlarıyla paylaşmak
sürdürülebilir etkinlik kazanma yolunda şirket
için önemli bir fırsat yaratmaktadır. »

Hani Ramzi
Genel Müdür Yardımcısı
Pazarlama ve iş geliştirme
Alcatel Lucent


« İnteractifs seminerini tamamlar tamamlamaz,
bu basit ve hemen sonuç aldığınız yöntemleri
uygulamaya başlıyorsunuz. Sonraki süreçte
ise öğrendiklerinizin etkinliğini şahsi olsun,
profesyonel olsun günlük ilişkilerinizde
sınamaya başlıyorsunuz. Ve sonuçta erdemli,
verimli, üstelik de evrensel bir ilişki disiplininin
yaşamınıza yansıdığının farkına
varıyorsunuz.»

Bernard Grumel
İnsan Kaynakları Müdürü
Danone CDP Fransa


Bu formasyonun, çok etkin ve yeri
doldurulamaz olduğu kanısındayım. Bu
yaklaşımı 20 yaşımdayken tanımış olmayı
hayal ederdim. İnteractifs insan kaynakları
alanındaki kariyer yaşamım boyunca
karşılaştığım en iyi formasyon !

Jean Marie Mayot
Ortak
Pricewaterhouse Coopers


« Ektiğiniz her şey tomurcuk verdi»

 Herkese Açık Seminerler:

Farklı sektörlerden farklı pozisyonlarda farklı amaçlar taşıyan çok çeşitli kişilerin
katıldığı türden karma nitelikte seminerlerdir. Bu kişilerin bazıları, kişisel
nedenlerden ötürü katılırken bazıları da şirket içinde yapacakları olası bir görev
değişikliğine karar vermeden önce bilgi birikimimizden yararlanmak için bu seminere katılmaktadır.

8-10 kişilik stajyer gruplarından oluşan 2 günlük bir oturum ve arkasından yapılan
bireysel telefon seanslarından oluşan bir seminer programıdır.

Herkese açık seminerlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için İnteractifs
Türkiye / MEFA Danışmanlık ‘a başvurunuz.


 Coaching:

İnteractifs Disiplini® çerçevesinde şirketlere koçluk hizmeti verilmektedir.
Kişilerin gereksinimlerine uygun olarak tasarlanan bireysel seanslardan oluşan bir programdır.