Uluslararası Alanda İnteractifs:


 20 den fazla ülkede aynı ortak gözlemi yaptık:

İnteractifs 1989 yılında Fransa’da kuruldu. O tarihten beri yaşanan gelişmeler bizi Fransa sınırlarının, kendi kültürel referanslarımızın ve ana dilimizin dışına çıkmaya zorladı. Böylece, başka ülkelerden ve kültürlerden insanlara da formasyon ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Bu şekilde hizmet vermekten gurur duyduğumuz birkaç ülkeyi sayabiliriz: Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, İngiltere, Amerika, Slovenya, Brezilya, Türkiye, Cezayir, Çin vs.

Hep aynı gözlemi yaptık: Ülke ve kültür ne olursa olsun “Sizinle nasıl konuşulmasını istersiniz ?” sorusuna verilen yanıt esas olarak hep aynı oldu.

İnsanlar kendileriyle konuşulurken içeriğin anlaşılır, açık, doğrudan, yalın olmasını, saygılı, düzeyli, kibar, samimi bir tavırla ifade edilmesini ve de mümkünse ölçülü bir espri katılmasını istiyorlar.

Buna ek olarak yaptığımız bir başka gözlem de insanların kendileriyle konuşulmasını istedikleri davranışla çevrelerindeki diğer insanlarla konuşurken, kendilerinin kullandıkları davranış arasındaki var olan büyük fark. Pek çok toplantı ve diyaloğa söylenmeyenler, üstü kapalı geçenler, imalar, dolaylı göndermeler, kinayeler veya belirgin manipülasyonlar damgasını vurur.

Bu soruyu dünyanın tüm farklı bölgelerinde yaşayan, farklı kültür ve kökenlere sahip insanlara henüz sormamış olmakla birlikte geniş tecrübemize dayanarak cevabın temelde aynı olacağını söyleme hakkını kendimizde görüyoruz.

Böylece insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde kültürler arası ortak bir yön belirledik.

İlişkinin önemli sonuçlar doğuran temel bir etkinlik olduğu bilinciyle, programlarımıza katılan kişilerin formasyonu için, bizi diğer insanlardan uzaklaştıran farklılıklar yerine birleştiren benzerlikler üzerinde odaklanıyoruz.

Bununla beraber her kültürün kendine özgü değerlerinin farkında olarak :

• kabalaşmadan açık sözlü

• karmaşık olmadan yalın

• küstah olmadan özgüvenli

olmanın her kültürde farklı şekilde yorumlandığının bilincindeyiz.

Formatörlerimiz, her zaman aldıkları eğitim, edindikleri iş ve yaşam deneyimlerinin de katkısıyla, programlarımıza katılan stajyerlerimizle aynı kültürü paylaşıp bu boyutları değerlendirecek yapıdadır.

 Uluslararası alanda mevcut ve potansiyel varlığımız:

Zaman içinde, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Türkçe konuşan ülkelerde ve şirketlerde

formasyon programları yürütebilecek bir formatör kadrosuna sahip olduk.

Uluslararası nitelik kazanan müşterilerimiz bizi Fransa sınırlarının ötesine taşıdı.

Bu durumda formasyon programlarımızı,

ya doğrudan kendi formatörlerimizle,

ya İnteractifs lisansı vermiş olduğumuz kuruluşlar tarafından

ya da müşterilerimizin hesabına özel olarak yetiştirdiğimiz formatörler kanalıyla gerçekleştirmekteyiz.

Christian Duvillet
CEO
Groupe LCL (Le Credit Lyonnais)


« İnteractifs’ in eğitimini verdiği şekilde
ilişkinin profesyonelleştirilmesinin,
mesleğimizin temel öğelerinden biri olduğu
düşüncesindeyim.
Metot, stil, görüşmelerin sağlam bir yapı
ile oluşturulması ; görev ve ürünlere
hakimiyetle birlikte Bankanın
faaliyetlerindeki mükemmeliyetçiliğini
oluşturmaktadır»

Thierry Boiron
CEO
Boiron Labovatuvarları


« Ben İnteractifs Disiplini®ni ekolojinin birinci
adımı ve hayatımın bir temel kuralı olarak
yaşıyorum.
Bana her gün ve somut olarak iletişimimdeki
gerçek niyetimin bilincine varmamı,
daha yalın ve daha etkin hale getirerek
iletişimimi daha iyi yapılandırmamı sağladı.
Benim içi İnteractifs kendine ve karşındakine
güvene dayalı bir iletişim önermekte.
Karşımdakilere ve de düşüncelerimin
gerçekliği ve alçak gönüllüğüne saygı
duyma yeteneğimi arttırdığını,
böylece daha olumlu bir ortam yaratarak
sağlığıma katkı sağladığını hissediyorum.
İnteractifs’in tüm araştırma geliştirme ekibine
teşekkürler. »

Jean-Marie Ducreux,
ESCP Diploması,
Columbia Üniversitesi MBA,
ESCP-EAP’de Profesör.

Editions de l’Organisation Yayınevinden
çıkan Strateji : Rekabetçi Başarının
Anahtarları
adlı kitabından alıntıdır.


« Bu bazen manipülasyon olarak algılanan
yaklaşımların tersine, İnteractifs’in kurucusu
Philippe de Lapoyade tarafından Fransa’da,
diğer insanlarla müzakere ve ilişki
konusunda çok özgün ve çok etkili bir
yaklaşım geliştirilmiştir. Bu şekilde kazanılan
ilişki becerisi, şirketlerde kişisel etkinliğin
artmasına imkan vermektedir. »

Robert Guillet
Başkan Yardımcısı
Küresel Müşteri Geliştirme Bölümü
Unilever Foodsolutions


« Philippe de Lapoyade bana benim çeşitli kereler
bulunduğum farklı fonksiyonlarda çalışma
arkadaşlarımın İnteractifs formasyonu almalarını
istememin neden gerekli olduğunu sorduğunda
ona en basitinden bu formasyonun her defasında
iş yaşamımız üzerinde gerçek ve somut etkileri
olduğunu söyledim.
Takip edilen objektif konusunda son derece net
olma, ilişkinin seviyesi ne olursa olsun doğrudan
ve yalın olma, karmaşık konularda düşünmek ve
üretmek için düzenli bir mantık süreci geliştirme
kendi kedine icat edilemez. Ancak bütün bunlar
öğrenilebilir, uygulanabilir ve ardından refleks
haline gelir. İşte bu yolla ben ve benim ekiplerim
de bu yolu benimsedik, bu sayede İnteractifs bize
zaman, etkinlik, enerji ve somut sonuç
kazandırmaya devam ediyor. »

Philippe Dauger
Başkan Yardımcısı
Ticari Hizmet ve Kalite Bölümü
Groupe Renault


« İnteractifs şimdiye kadar aldığım
formasyonlar arasında tamamladıktan
yıllar sonra hâlâ daha yararlanmaya
devam ettiğim tek formasyon diyebilirim.
İki önemli kazancım oldu.
İnteractifs sayesinde bir taraftan işimde
daha sakin ve rahat davranıyorum öte
yandan daha hızlı ve daha etkinim. Bu
durum iş yaşamım için olduğu kadar özel
yaşamım için de geçerli. Artık
gerçekleştirdiğim görüşmelerde
manipülasyona yer yok.
Bu husus karşımdaki kişi de İnteractifs
formasyonu aldıysa daha da kolay
gerçekleşiyor. »

Bruno Cathelinais
Yönetim Kurulu Başkanı
Bénéteau Grup


« İnteractifs dikkat çekici, başarılı bir uygulama
olup, imaları ortadan kaldırarak olabildiğince
hızlı bir şekilde esas konuya ulaşmamızı ve
sonuçta herkes tarafından açıkça kabul edilen
gerçek çözümleri bulmamızı sağlamaktadır.
Bu uygulamayı iş arkadaşlarıyla paylaşmak
sürdürülebilir etkinlik kazanma yolunda şirket
için önemli bir fırsat yaratmaktadır. »

Hani Ramzi
Genel Müdür Yardımcısı
Pazarlama ve iş geliştirme
Alcatel Lucent


« İnteractifs seminerini tamamlar tamamlamaz,
bu basit ve hemen sonuç aldığınız yöntemleri
uygulamaya başlıyorsunuz. Sonraki süreçte
ise öğrendiklerinizin etkinliğini şahsi olsun,
profesyonel olsun günlük ilişkilerinizde
sınamaya başlıyorsunuz. Ve sonuçta erdemli,
verimli, üstelik de evrensel bir ilişki disiplininin
yaşamınıza yansıdığının farkına
varıyorsunuz.»

Bernard Grumel
İnsan Kaynakları Müdürü
Danone CDP Fransa


Bu formasyonun, çok etkin ve yeri
doldurulamaz olduğu kanısındayım. Bu
yaklaşımı 20 yaşımdayken tanımış olmayı
hayal ederdim. İnteractifs insan kaynakları
alanındaki kariyer yaşamım boyunca
karşılaştığım en iyi formasyon !

Jean Marie Mayot
Ortak
Pricewaterhouse Coopers


« Ektiğiniz her şey tomurcuk verdi»