80 İnteractifs eğitimcisinin her biri üstün özelliklere sahiptir. Ekibimizin bir bölümüyle tanışmanızı öneriyoruz.


Her biri şirketlerde güç ve kabul görmüş nitelikleriyle başarı kazanmış, tecrübeli kişilerdir. Ortak noktaları:

  • İnteractifs© Disiplini için uzun bir öğrenme, uygulama döneminden geçmiş olmaları
  • Önemli bir kişisel özgürlük seviyesine sahip olmaları
  • Başarı arayışı içinde insana büyük bir hoşgörü içinde yaklaşmaları
  • İnteractifs© Disiplini seminerlerini yönetirken katılımcılara yarar sağladıklarına inanmaları