İlşki yönetimi becerisi sonuç ve karlılık elde etmede en kolay ulaşılabilir yaklaşımı oluşturur. Bu yaklaşımla daha yalın ve basit, daha saygılı ve daha keyifli bir ilişki yönetimi keşfedilir.


2016 Elabe-studie

 

Interactifs© Discipline is geboren uit het veld om terug te keren.  Dahiyane özelliği ise basitliğidir.


Hepimiz açıklık ve dürüstlükle konuşan kişilere daha fazla saygı duyuyoruz..

Günümüzde zihinsel karmaşıklıklara, gereksiz nezaketlere ve anlaşılmaz konuşmalara ayıracak zaman yok. Öte yandan karşımızdakilere kaba davranarak ve manipülasyona başvurarak da onlardan istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz.

Oysa doğrudan esasa yönelmeye özen göstererek ve bu şekilde karşımızdakilerle kaliteli bir ilişki oluşturarak etkinlik kazanmanın da bir yolu var.

Uzun yıllar önce Philippe de Lapoyade ve bir grup yönetici ve iletişimci profesyonel bu konu üzerine eğildi.

İnsanlar arasında ilişki yönetimi ile ilgili konularda Yalın Üretim ve Toplam Kalite Yönetimi uzmanlarının yaklaşımları ile çalıştılar.

Uzun süren araştırma ve geliştirme sonrasında saygı ve güvene dayalı, sıklıkla ve iyi bir verimlilikle sonuç üreten az sayıda değişmez prensip belirlediler.

Bu prensipler ve birbirleriyle uyumlu şekilde oluşan kaideler İnteractifs© Disiplini adını alır.

Bu temel değişmez prensipler, bu temellere sadık kalarak oluşturulan son derece etkin bir pedagoji ile birleştirildiler.

Bir kişinin davranışını etkileyebilmek için en önemli unsurun bu yaklaşımı kendi öz dilinde paylaşmanın gerektiğine inanarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde bağlı kuruluşlar oluşturmakta ve böylece belli başlı dillerin ülkelerinde ana dilde hizmet verme yolunda ilerlemekteyiz.

Interactive Discipline © Uygulaması, her gün şans eseri değil, amaca yönelik yaparak yeteneklidir.


Temasa geçelim!
Bir soru, bir arzu, bir ihtiyaç …