Şirket içi Seminerler.
Eğitim kataloğu aramayın bulamazsınız.

 


Neredeyse tüm uygulamalarımız şirketlerin ihtiyaç ve şartlarına özel

İnteractifs Disiplini® ni geliştirmek için 30 yıldan fazla bir zaman harcadık ve bu çaba bize büyük bir gurur veriyor. Bu yolla özgün bir ilişki vizyonunu, basit ve etkin bir eğitim pedagojisini yaygın bir şekilde paylaşmaktayız.

İnteractifs Disiplini® bütün projelerimizin merkezinde bulunmakta. Bu yaklaşım size ilişkisel ve davranışsal değişim sağlayacak bir platform oluşturacaktır.

Bu şekilde birbirinden tamamen farklı hedeflere yönelik konularda geniş ölçeklerde uygulanabilecek bir proses ortaya koymaktayız.

Müşterilerimizle birlikte şahıslara ya da şirket bütününe yönelik hedeflere uyarlanan eğitim programları oluşturmaktayız. Bazen daha çok satış. Bazen daha iyi yönetim. Bazen etki ve başarısını geliştirmek, konumunu güçlendirmek veya kendi önerisi için sözünü dinletebilmek.

Beklentilerinizi anlama kaabiliyetimiz

Neredeyse tüm sektörlerde üst ve orta kademe yöneticilerle, ticari yöneticilerin mesleki beklenti ve yaklaşımları hakkında köklü bir bilgiye sahibiz. Bu birikim 1989 yılından beri geliştirdiğimiz ve uyguladığımız projeler ve eğitmenlerimizin profesyonel tecrübeleri ile oluştu.

Bu da bize aşağıdaki konularda başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlıyor;

 • Beklenti ve ihtiyaçlarıza cevap veren programlar yaratmak
 • Hemen çalışanlarınızın uygulamaya alabilecekleri çözümler sunmak

Çalışma arkadaşlarınıza kazandırabileceklerimiz

 • Enerjinizi iyi kullanmak ve zaman kazanmak
 • Bağlılık ve dayanışma sağlamak, bir yaklaşımı paylaşmak
 • Birlikte sonuç üretme kapasitesini geliştirmek
 • Şirket için önemli sonuçlar doğuracak konularda hazırlık yapmak
 • Yönetici davranışı kazanmak
 • Şirket stratejisinin açılımını paylaşmak
 • Ekibin gözünde saygınlık kazanarak tavrını ortaya koymak
 • Saygılı, anlaşılır ve kararlı bir yaklaşımla çalışanlara enerji aşılamak
 • Kaynakları birleştirip pekiştirmek
 • Diğer departmanlar nezdinde takdir ve güven oluşturmak
 • Daha fazla satış yapmak
 • İlişkileri bozmadan ve karşılığını alarak daha iyi pazarlık etmek
 • Çok daha hızlı olarak ticari bir ilişkide ne üretip, üretemeyeceğimizi ölçmek
 • İlişkiyi koruyarak daha iyi müzakere etmek ve karşılık elde etmek
 • Yeni müşteri kazanma ve somut sonuç elde etme arzusunu yeniden canlandırmak
 • Destek birimleri nezdinde takdir ve güven kazanmak
 • Firmanın değer kazandıran, dinamik kurumsal imajını yaymak
 • Tüm kaynakları bir proje ve bir misyon çevresinde birleştirmek
 • Statü ile verilmiş otorite yerine davranışlarımızla sağladığmız otoriteyi geliştirmek
 • Toplantılarda verimlilik kazanmak
 • Çıkarlarını ve ilişkiyi koruyarak tavrını ortaya koymak
 • Karşımızdakinin takdirini koruyarak daha çok kazanç elde etmek
 • Müzakereleri şeffaflık ve saygı ile gerçekleştirmek
 • Operasyonel birimlerde satınalma birimi ile çalışma isteğini artırma
 • Satınalma görevine nitelik kazandırma
 • Mevcut ve potansyel çalışma arkadaşları nezdinde şirketin değer yaratan imajını sergilemek
 • Şirketin İK stratejisine ve çalışanlarına hizmet etmek için yöneticilerle bir takım anlayışı içinde çalışmak
 • İş arkadaşları ve yöneticiler nezdinde insan kaynakları işlevini değerli kılmak
 • Sosyal / hukuki olarak zor ve riskli konuları daha rahat ve saygı ile ele almak
 • Sosyal iş ortaklarımızla daha dengeli ve saygın ilişkiler kurmak

Şirketinize sağlayabileceğimiz yararlar

 • Sağladıkları ile fark yaratmak yerine davranışlarıyla fark yaratmak
 • Teknik konularda özenli olduğu kadar ilişkilerinde de kendimizi daha özgür ve çekici kılmak
 • Satış danışmanı, teslimatçı, yönetici gibi farklı sorumlulukları daha rahat açıklığa kavuşturmak
 • Müşteriyi bir rakip olarak değil bir iş ortağı olarak değerlendirerek satış yapmak
 • Satın alıcılar ile yapılan müzakerelerden mümkün ise takdir ve güven yaratarak en azından gururunu koruyarak çıkmak
 • Müşterilerin o an içerisinde sorularını paylaşmalarını ve de en hızlı şekilde düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak
 • Birbirlerine zıt çok amaçlı, bazen de açıklanmayan politik hassasiyetleri göz önünde bulundurmanız gereken projelerde ilgili tarafların tavırlarını ortaya koymalarını sağlamak
 • Bankalara kuşkuyla yaklaşan müşterilerin güvenini kazanmak
 • Yaptığımız tekliflerin farklılıkları kadar davranışlarımızla da farklılığımızı ortaya koymak
 • Banka politikasını ve resmi kuralları göz önünde bulundurarak ticari yaklaşımımızda daha cesur ve anlaşılır olmak
 • Fırsatçı bir yaklaşıma başvurmadan ticari fırsatları değerlendirmek (o an kampanya dahilindeki ürünü müşterinin ihtiyacını göz önünde tutarak sunmak)
 • Müşteride tekrardan şubeye gelme veya müşteri temsilcisi ile bağlantı kurma isteği uyandırmak
 • Satışın negatif algısından kurtulmak ve satıştan tad almak
 • Ticari jest, fiyat indirim isteklerine müşterideki olumlu algıyı zedelemeden hayır demek veya müşterinin isteklerini dikkate alarak çalıştığımız kuruluşun çıkarlarını koruyarak evet demek
 • Finansal konularda özenli ve profesyonel olduğumuz kadar ilişkilerimizde de kendimizi daha özgür ve çekici kılmak
 • Zarif bir görüntüyü ve algıyı koruyarak daha etkin ve özgür olmak
 • Bir yandan ana merkezleri ile ülkeler arasındaki ilişkiyi aynı zamanda üretici ile teşkilat arasındaki ilişkiyi dengeli ve dingin bir şekilde yönetmek
 • Pazarlık etmek, araç denemek veya araç bakımı ve tamirat dışında da müşteride bayiye gelme istek ve nedeni uyandırmak
 • Satış ve/ satış sonrası için
 • Satış ve araç satış elemanına dair pozitif bir algı oluşturmak ve müşterinin güvenini sağlamak
 • Bazen araçlar hakkında profesyoneller kadar bilgi sahibi müşterilerle karşı karşıya kalan satış elemanlarına, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak olanakları vermek
 • Klasik metod kalıplarından çıkarak özgür, net bir davranışla güven sağlayarak ilişkiyi sonuca götürmek
 • Saygı çerçevesinde şeffaf pazarlık yapmak
 • Saha ile olan arayüz için ilişkiyi kullanarak bir bakış açısını değerli kılmak
 • Teşkilat nezdindeki zorunlulukları göz önünde bulundurarak pazarlığa açık veya kapalı konuları iyi tanımlamak
 • Bayiler nezdinde doğallıkla gelişen bir otorite oluşturmak ve etkinlik kazanmak (hiyerarşik otorite veya makamın sağladığı güç yerine)
 • Zor kararlarda kendini konunun bir parçası hissedebilmek
 • Bayi sahiplerine karşı eşit seviyeleri koruyarak davranmak ve takdirlerini kazanmak
 • Çalışma hayatlarında sağlıklı ilişki yönetmenin tadını yaşamamış kişilere bu keyfi kazandırmak
 • İlişkilerinde işlerinde olduğu kadar titiz olmak
 • Kendini yalın ifade edebilmek
 • Kuruluşların büyüklükleri ve yapılarının karmaşıklıklarına rağmen kendi seviyemizde etkileme gücümüzü arttırmak
 • Birçok farklı kültürden kişilerin bir araya geldiği büyük uluslararası şirketlerin yapısı içerisinde ortak üniversal ilişki kodlarını paylaşmak
 • Birbirinden uzak mesafelerde çalışan ekiplerde dahi ilişkide yakınlık kurmayı bilmek
 • Kötü ünü olan bir mesleğe tekrar saygınlık kazandırmak
 • Doktorların sempatisini kazanmak için güçlü miktarda yatırım yapmaya hazır olan bazı az miktarda labaratuvarların yarattığı rekabet karşısında farkımızı ortaya koyarak onlardan ayrışmak
 • Eşdeğer ilaçların çoğalması ve sigortanın iade oranının azalmayla oluşan gelir kaybını yazılan reçetelerin miktarında artış sağlayarak kapatmak
 • Doktorların güvenini tekrardan kazanmak
 • Doktorlarda ilaç tanıtmaya gelen kişileri kabul etme isteğini tekrardan uyandırmak
 • Tıbbi çevrede kaba biri olarak ele alınmadan ticaret yapmak
 • Labaratuvarların çıkarını koruyarak doktorların yardımını kabul etmek ya da reçeteye sizin firmanızın ilaçlarını yazmaya devam etmekten vaz geçmeden bu yardımı geri çevirmek
 • Çoğunlukla tutarlı ve dinamik bir şekilde ulaşılabilir olmak
 • Görüşmelerin hazırlığında ve ilişkinin takibinde titizlik göstermek

Grup halinde yaşanan seminerlerimiz «Team Building» ve ekibin verimliliği açısından da çok önemli bir katkı sağlamaktadır:

 • Yapılan uygulamaların yarattığı heyecan ve duygusal ortamlar da beraber yaşanan, iz bırakan bir deneyim paylaşımı oluşturmaktadır
 • Şirket organizasyonunun en üst seviyesinden en alt seviyesine kadar uygulanan seminerler ortak bir şirket kültürünün ve değerlerinin oluşmasına olanak yaratmakta, İnteractifs© Disiplini iş yapış şekilleri ve davranış tarzlarının ortaklaşmasına katkı sağlamaktadır.

Birbirimize ulaşalım!
Bir soru, bir istek, bir ihtiyaç…